Berpikir positif, bersikap & bertindak bijak

Mun teu salah mah harita taun 1997-an bulan Desember. Kuring jeung babaturan genepan, anu 2 mah si Atep jeung si David ti ITB, anu 4 deui kuring, Si Jawa (ngaran aslina mah Waris ngan di jawa jawa da pedah urang jawa), Si Ari (Geus jadi Dosen si ieu mah di UPI ayeuna), jeung si Tedi (ieu mah geus jadi bos di Yamaha motor) kabehan ti IKIP. Ngadon ngumbara liburan semester caritana mah, ngukur jalan. Leumpang ti Garut ka Pameungpeuk. Biasa we acara mahasiswa ngeusi liburan daripada nongkrong di imah. Tadina mah enya rek mangkat teh ti Garut keneh. Ngan dipikir-pikir apanan seja Pameungpeuk teh rek senang-senang. Lamun indit leumpang ti Garut keneh mah aya bahan ngajoprak di Basisir Laut Kidul.

Ahirna mah sapuk weh uing jeung babaturan teh, rek naek mobil heula nepi ka Cikelet. Mun teu salah mah harita can aya ELF atawa beus jiga ayeuna. Paling ge aya Colt cap Tiga Berlian anu iklan ku Bing Slamet (Inget keneh eta iklan, dina pengkolan Puncak Pass… Bing Slamet ngajorowok bari naik mobil eta: “Tiga Berlian, enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak!”).  Biasa we, tutumpakan harita mah masih keneh jarang, jadi panumpang teh dientep pindang. Untung we suku teu patalukeur ge.

Jrut turun di Cikelet teh, kira-kira jam 11 beurang. Nya terus we laleumpang bari silih eledan Leumpang bari gogonjakan sajajalan.  Kira wanci tengah poe, ningali hiji tajug tina bilik. Abong di kampung, najan di sisi jalan oge. Tajug teh meni geus cakueum. Bilik na geus barolong kenteng balalocor. Kitu deui palupuhna meni geus koropok teu disamakan-samakan acan.  Jadi lamun aya nu nincak teh cing cing rareket di sada bari ngabengay.  Ari pancuran cai mah ngagolontor. Kusabab halabhab jeung panas kacida.  Gantian kuring jeung babaturan ngadon mandi dina pancuran. Diteruskeun ku sholat lohor berjamaah.

Sanggeus sholat mah terus darariuk di luar tajug. Teu lila, jol aki-aki cetuk huis bari dikondang iteuk. Bajuna geus leuseuh tapi beresih. Jangotna geus ngeplak bodas, tapi carang. Huntuna geus ompong. Sasat ka kolot, najan teu wawuh oge. Solongkrong kabehan nyolongkrong sasalaman ka si aki. “Assalamu’alaikum aki…!” ceuk kuring kabehan. Si Aki ngajawab, “Wa ayaikum sayam!” (abong geus ompong kabeh huntuna!).

“Timana tea ujang teh?” cenah nanya.

“Ti Bandung aki!” punten teu wawartos, bieu teh seja ngiring netepan lohor!” ceuk kuring deui.

“Heueuh, alus jalu atuh. Teu nanaon dan tajug mah milik kabehan!”.

“Kuliah maraneh teh? Meureun nya?” si aki nanya ka kabehan.

“Muhun aki, abdi sareng ieu mah di ITB!”, waler si Atep bari nunjuk ka si David.

“Heueuh, alus jalu…!, ari hidep?” ceuk si aki bari neuteup ka kuring.

“Abdi sareng nu tiluan ieu mah di IKIP ki!” ceuk kuring teu eleh geleng. Gehel teh, si Aki kalah ngajawab,

“Heueuh, sing sabar wae ujang…!” Eta meureun pedah geus apal, guru mah gajihna teu sabaraha. Jeung sangsara jaba loba anu TBC! Si Atep jeung si David meuni nyakakak! (Gelo siah, ceuk kuring dina jero hate!)

“Kela, ujang! Aki teh can solat Lohor.!” Ceuk si aki deui. Jung manehna wudu, meni tartil pisan.  Terus kokocok suku saacan asup ka tajug teh.  Uing mah tadi rumasa henteu.  Bener ku apik ari kolot kana bag-bagan agama mah, ceuk kuring dina hate. Kataji ku lampah si Aki.

Reket, reket, sora palupuh anu katincak ku si Aki. “Allooohu Akbar!”  kadenge ti luar si Aki takbir. Jempe kabeh euweuh sora. Ngahormat kanu keur khusu solat. “Allohu Akbar!” pasti si Aki keur ruku. “Sami Alloh…” pasti keur I’tidal, ceuk kuring deui dina hate. “Allohu Akbar!”, kadenge deui si Aki takbir. Pasti rek sujud, kabayang si Aki. Nyungkur, sujud ka Dzat Illahi Robbi.

Sakadepan, euweuh sora… meni khusu anu sholat. Sujud oge meni lila. Kuring silih teuteup jeung babaturan. Ngarasa era, tadi solat berjamaah tapi ukur jujungkiran bari jeung pikiran mah teuing kamana! Tapi ahirna mah kadengen si Aki takbir deui, hudang tina sujud. Ngan rada beda ieu mah, bari semu anu ramisak pinuh kukanyeri: “Adeueueueueuhu Akbar!”

Sihoreng jigana, pas si Aki sujud palupuhna ngabengay. Jangot carangna jigana aya nu asup dua tilu lambar ka jero bengayan tea. Pas si Aki hudang tina sujud, palupuh teh ngaraket deui, anu ngabalukarkeun jangot si Aki kacepet!

Advertisements

Comments on: "Solat Khusyu (Ti Buruan Tatangga)" (4)

  1. hahaha….caritana alus pisan kang, cobian kirimkeun ka koran sunda, panginten dimuat. Btw, teu resep nulis di koran kang?

  2. hehehe eta oge kenging mulungan Jang ti buruan tatangga. Nulis di koran resep namah resep. ngan jigana kurang jodo Jang. pernah ngirim sakali dua kali, teu nongol-nongol, patah arang…!duka ke kahareup, urang cobaan deui.

  3. Abi mah telat bc na. Tp lucu pisan. Eh abi oge kpungkur kantos d mts darussalam angkt.99

  4. abualitya said:

    hatur nuhun tos “nganjang.” Nia, ti mana kawit? simkuring urang panawangan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: